Filtracja hydrauliczna

filtracja hydrauliczna WarszawaFiltracja hydrauliczna odgrywa istotną rolę w prawidłowym i bezawaryjnym działaniu napędów oraz sterowań hydraulicznych, które przez część użytkowników są uważane za kłopotliwe w utrzymaniu i awaryjne. Z doświadczeń producentów elementów i układów hydraulicznych wynika, że jednym z głównych przyczyn awarii hydrauliki siłowej jest wadliwa lub niewystarczająca filtracja hydrauliczna. Według niektórych źródeł, nadmierna ilość zanieczyszczeń w cieczy hydraulicznej jest źródłem aż 70% awarii. Ten odsetek można ograniczyć uwzględniając podczas projektowania układu rodzaj filtra i filtracji, a także miejsce zainstalowania filtra w układzie.

Filtracja hydrauliczna może przyjąć postać filtracji mechanicznej lub siłowej. Najbardziej popularna wśród użytkowników napędów i sterowań jest filtracja mechaniczna, którą można dodatkowo podzielić ze względu na rodzaj zastosowanych filtrów na filtrację powierzchniową i wgłębną.

Filtracja hydrauliczna a rodzaje filtrów

Bardzo ważne znaczenie dla czystości cieczy hydraulicznej ma rodzaj zastosowanych w układzie filtrów. Jako filtry robocze na ogół stosuje się filtry wgłębne. Charakteryzują się one dużą zdolnością do gromadzenia zanieczyszczeń, co przekłada się na ich wysoką skuteczność. Filtry ochronne, które zabezpieczają wrażliwe elementy układu, takie jak na przykład plioty serwozaworów mogą być wykonane w technologii siatkowej.


Oferujemy:

– Filtry wysokociśnieniowe,
– Filtry średniociśnieniowe,
– Filtry powrotne do układów hydraulicznych (nazbiornikowe) ,
– Filtry oleju do układów smarowania dla przemysłu,
– Zamienniki wkładów PARFIT®
– Osprzęt zbiornikowy: poziomowskazy, filtry oddechowe, wskaźniki temperatury,
– Mierniki czystości oleju dla hydrauliki siłowej,
– Przenośne stacje do filtracji bocznikowej. 

FILTRY WYSOKOCIŚNIENIOWE Modele 18/28/38 P

Maksymalne ciśnienie robocze 414 bar.
Przyłącza gwintowane 3/4″, 1″, 1-1/4″ lub opcjonalnie kołnierzowe.
Dla każdego modelu dwie długości obudów. Wkłady filtrujące: Microglass II
Zawór bocznikowy suwakowy. Wizualny lub elektryczny wskaźnik zanieczyszczenia wkładu.

 

FILTRY ŚREDNIOCIŚNIENIOWE Serii: 15/40/80CN; 1145

Maksymalne ciśnienie robocze 40 bar.
Przyłącza gwintowane G 1″, G 1-1/4″       G 1-1/2″ i kołnierzowe 1-1/2 SAE.
Dostępne w trzech długościach obudów. Wkłady filtrujące wykonane z Microglass III. Ciśnienia robocze od 6 do 10 bar. Przepływy od 130 l/min do 2000 l/min.

 

FILTRY NISKOCIŚNIENIOWE Serii: Multiflow Filter / Suction Return / 1200 / Tank Topper I, II, III

filtracja hydrauliczna
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.
Przyłącza g

wintowane G 1/2″, G 3/4″,      G 1″, G 1-1/4″ i kołnierzowe 2″ i 3″ SAE.
Wkład z włókniny szklanej 3; 5; 10; 25 icron. Wykonania z wizualnym wskaźnikiem zanieczyszczenia wkładu lub czujnikiem elektronicznym.

Filtracja hydrauliczna – Warszawa

Klientów zainteresowanych doborem wysokiej jakości filtrów do zastosowania w napędach i sterowaniach hydraulicznych zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. W asortymencie posiadamy szeroki wybór rozwiązań cechujących się wysoką sprawnością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne.